MARKANLÄGGNING

Grävarbeten, transporter och lastning/lossning

Vi utför våra arbeten med bl.a 16 tons och 14 tons hjulgrävare. Även 5,5 och 3,5 tons minigrävare, hjullastare, två stycken teleskoplastare, traktorer, kärror och lastväxlarflak.

Dräneringar

Vi är cerifierade för ISODRÄN.

Uteplatser och dyligt

Stenläggning, vindskydd, staket, tralläggning.

Stensättning

Vi utför alla typer av stenläggning, stensättning.

Trädgårdsanläggning

Vi anlägger gräsmattor, planterningar mm.

Husgrunder

Vi färdigställer inför husgrundsbyggnation

VA-anläggning

Vi är diplomerade enteprenörer på enskilda avlopp. (Avloppsguiden.se)